بهره برداری از ۱۶۴ پروژه بهداشتی و درمانی در کشور / افتتاح ۱۴۰۰ پروژه تا فروردین سال آینده
با حضور وزیر بهداشت، ۱۶۴ پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی در کشور به یاد ۱۶۴ شهید راه سلامت به بهره برداری رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار