آزمون عملی ورود به رشته علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز از ۲۷ شهریورماه برگزار می‌شود
قابل توجه داوطلبان؛
آزمون عملی ورود به رشته علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز برای پسران در روز‌های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار