اجرای پروتکل‌های بهداشتی در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
با شیوع کرونا صورت گرفت
با توجه به سیر صعودی آمار مبتلایان به ویروس کرونا و حضور دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی، اقدامات محافظتی و ضدعفونی در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار