اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به زودی بازدیدی از مجموعه زندان‌های کشور خواهند داشت
خضریان:
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون در راستای اجرای وظایف نظارتی، از مجموعه زندان‌های کشور بازدید خواهند کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار