بیگی: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و چک کاغذی همچنان در گردش خواهد ماند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار