خردمندان: «از سرنوشت» حفره رفاقت در جامعه را پُر می‌کند
کارگردان فصل سه سریال «از سرنوشت» گفت: همین ترکیب ناهمگون دلیل جذابیت این دونفر است. هاشم مدام در حال خرابکاری ست و سهراب مدام در حال جمع کردن او! از طرفی یک جا‌هایی این هاشم است که دل به دریا می‌زند و مشکل را حل می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار