رایزنی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی تولید پنبه
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد؛
علیرضا عباسی در دیدار با خاوازی، وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: در راستای رسیدن به خودکفایی تولید پنبه کشور، رایزنی جهت تأمین ۱۰ عدد کمباین‌های برداشت پنبه که یک عدد مربوط استان البرز است، انجام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار