سازوکارهای بین‌المللی ناتوان از «استیفای حداقلی» حقوق ملت ایران در قبال «نقض حداکثری» آن است
باقری‌کنی در اجلاس چهل و ششم شورای حقوق بشر:
دبیر ستاد حقوق بشر ایران در سخنانی در چهل و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر، گفت: طراحان و مجریان "سیاست فشار حداکثری"، هر چند در نیل به "اهداف حداقلی" خود ناکام ماندند، اما در "نقض حداکثری حقوق ملت ایران" موفق شدند و تأسف‌بارتر آن‌که سازوکارهای حقوق بشری بین‌المللی نیز در "استیفای حداقلی حقوق ملت ایران" ناموفق عمل کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار