زارعیان: حل مشکلات پرستاران نیرو‌های مسلح در دیدار با وزیر دفاع مطرح شد
رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به دیدار با امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع اظهار کرد: در دیدار با وزیر دفاع پیرامون مشکلات پرستاران مخصوصا پرستاران نیرو‌های مسلح بحث و گفتگو شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار