آمریکا کشوری نژادپرست نیست/ در مرز‌های جنوبی بحران وجود ندارد
بایدن:
رئیس جمهور آمریکا ضمن امتناع از بحرانی دانستن وضعیت پناهجویان در مرز‌های جنوبی گفت، فکر نمی‌کند کشورش نژادپرست باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار