ساختمان دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده دانشگاه خلیج فارس افتتاح شد
به صورت ویدئو کنفرانس؛
ساختمان دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده دانشگاه خلیج فارس از سوی رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار