شناسایی ۲۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی/ تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن شود
دین‌پرست خبر داد
یک مقام مسئول با اشاره به ۲۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، گفت: دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی در شورای پول و اعتبار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار