زمان مصاحبه علمی برگزیدگان دوره‌های دکتری دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد
دانشگاه تربیت مدرس، جدول زمان بندی برقراری ارتباط آزمایشی و مصاحبه علمی برگزیدگان علمی دوره‌های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار