انسان مسئول
یادداشت دانشجویی |
در آیات و روایات متعدّد از فرشتگانى یاد شده که مأمور حفظ جان انسان و ثبت کارهاى او هستند و از آنان در برابر خطراتى که مورد اراده‏ حتمى خداوند نیست، محافظت می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار