معرفی هیأت داوران سه بخش مختلف جشنواره تئاتر دانشگاهی
بخش‌های «عکس، پوستر و ماکت»، «تجربه‌های اجرا» و «نمایشنامه نویسی» جشنواره تئاتر دانشگاهی داوران خود را شناختند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار