کاسبی با سازمان تروریستی مایه ننگ مقامات آمریکاست
یک تحلیلگر آمریکایی، گردهمایی سازمان تروریستی منافقین و حضور برخی مقامات غربی در آن را فساد‌سنج توصیف کرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار