مھلت ثبت سھمیه استعداد درخشان ارشد پزشکی تمدید شد
قابل توجه داوطلبان؛
طبق اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی؛ مهلت ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سھمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته‌ھای گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار