اولین‌سوگواره ملی و مجازی حسین (ع) شهید راه قرآن برگزار می‌شود
مدیر روابط عمومی سازمان دارالقرآن:
عظیمی نژاد گفت: اولین‌سوگواره ملی و مجازی حسین (ع) شهید راه قرآن باحمایت و نظارت سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شده، برنامه‌های مختلفی برای مخاطبین در بستر‌های فضای مجازی فراهم کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار