۵ شتابدهنده تخصصی در حوزه زیست‌فناوری به تولید محصولات شتاب می‌دهند
با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری؛
شتابدهنده‌ها یکی از بازیگران زیست‌بوم فناوری هستند که به استارتاپ‌ها کمک می‌کنند تا مسیر تولید محصولات فناورانه برای آن‌ها هموار شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار