اضافه خدمت سربازان چگونه بخشیده می‌شود؟
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی پاسخ داد
سردار مهری نحوه بخشش اضافه خدمت سربازان را تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار