افزایش سوءاستفاده‌های مالی در پوشش خیریه / مجلس بر استفاده از سامانه‌های نظارتی تأکید دارد
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار