نمره مردودی برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه تسهیل کسب‌وکار
نظرسنجی از دویست فعال اقتصادی نشان می‌دهد برخی دستگاه‌های اجرایی در دولت روحانی، نمره مردودی در حوزه تسهیل کسب‌وکار محسوب می‌شوند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار