فردا آخرین مهلت پرداخت شهریه دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعلام آخرین فرصت؛
دانشجویان غیرایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران تا تاریخ ۸ مهر ماه (۳۰ سپتامبر) فرصت دارند بدهی خود را پرداخت کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار