فرهنگیان جوان هرمزگان: حال آموزش و پرورش در استان خوب نیست
خطاب به استاندار هرمزگان؛
بیانیه جمعیت فرهنگیان جوان هرمزگان خطاب به استاندار جدید: آموزش و پرورش را جزو اولویت های کاری خود قرار داده و آن را از نفوذ و فشار سیاسیون نجات دهید.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار