بی توجهی به بحران آب منجر به فلجی آب می‌شود /تبین مشکلات حوزه کشاورزی
در نشست ملی مطالبه گران آب و کشاورزی مطرح شد
قائم مقام سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بحران آب وجود دارد، اما اگر فکر اساسی برای آن نشود با فلجی آب مواجه می‌شویم. گفت: همه‌ی دستگاه‌ها باید همچون یک ارکستر به وظایف خود هماهنگ و به درستی عمل کنند تا شاهد فجایع بزرگ نشویم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار