بازگشایی منطقی و معقول مدارس، ضرورت دارد
معاون وزیر بهداشت:
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ضرورت دارد که مدارس به شکل منطقی و معقول بازگشایی شود و این تصمیم باید به گونه‌ای اجرا شود که دانش آموزان بتوانند از مدارس استفاده کنند و در عین حال زنجیره بیماری کرونا نیز قطع شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار