گزینه‌های احتمالی نخست‌وزیری عراق
العربی الجدید مطرح کرد
یک روزنامه عربی چاپ لندن با تکیه بر سخنان سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی، مهمترین نامزدهای احتمالی تصدی پست نخست وزیری این کشور را معرفی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار