پیوستگی فضای همدلی و وحدت در استان سیستان و بلوچستان
مدرس خیابانی:
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هیچ مرزبندی در انتصابات بین شیعه و سنی در پست‌های مدیریتی این استان وجود ندارد و تنها برای ما کارآمدی و توانمند بودن افراد حائز اهمیت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار