انتخابات کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه علم و صنعت امروز برگزار می‌شود
به صورت الکترونیکی؛
بر اساس اعلام معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت انتخابات کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان این دانشگاه امروز، ۲۲ به صورت مجازی آبان ماه برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار