عربستان و امارات برای تطهیر فاجعه جنگ در یمن به سراغ سینما رفته‌اند
باید توجه داشت تاثیر تاریخ روی ذهن توده‌های مردم، تنها آن چیزی نیست که در کتاب‌ها نوشته شده است؛ بلکه شاید آن چیزی که بیشتر به گوش مردم خورده و برایشان برجسته و مهم شده اهمیت اصلی را دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار