توضیحات ستاد نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش جذب دانشجوی پزشکی
در پی واکنش‌های رسانه‌ای پیرامون مصوبه جلسه ۱۵۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با موضوع سرانه پزشک و پذیرش دانشجو این ستاد، مواردی را جهت پاسخگویی در خصوص شبهات ایجاد شده، مطرح کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار