افزایش جذابیت شغلی، راه جلوگیری از مهاجرت پرستاران / قراردادهای ۸۹ روزه باید برچیده شود+ فیلم
رئیس نظام پرستاری در پاسخ به دانشجو: ّ
میرزابیگی گفت: برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران ایرانی به خارج از کشور باید جذابیت و امنیت شغلی آن‌ها را افزایش و ارتقاء داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار