دریافت جایزه معتبر نانویی برای فناوری تشخیص طبی
در حوزه نوعی نشانگر زیستی صورت گرفت
یکی از فناوران شرکت کوانتریکس به‌دلیل ابداعات خود در حوزه نوعی نشانگر زیستی موفق به دریافت جایزه معتبر کابیلر شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار