هیات امنای خانه کتاب و ادبیات ایران منصوب شدند
در احکامی جداگانه از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در احکامی جداگانه علی اکبر اشعری، محسن پرویز، محسن مومنی شریف، عادل پیغامی، علیرضا قزوه، محمدرضا محمدخانی، مریم جدلی، علی محمد مودب، سیدمحمود اسلامی، علی رمضانی و یاسر احمدوند را به عنوان اعضای جدید هیات امنای خانه کتاب و ادبیات ایران منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار