حمیدرضا نوربخش به صمت مدیرعاملی خانه موسیقی منصوب شد
هیات مدیره‌خانه موسیقی پس از پنج جلسه بحث و بررسی در خصوص گزینش مدیرعامل اصلح، حمیدرضا نوربخش را برای تصدی این سمت برگزید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار