پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ درباره کشت و صنعت مغان به معنای نقض حکم ابطال واگذاری نیست + فیلم
خداییان در پاسخ به دانشجو:
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر رئیس قوه قضاییه موافقت کند، رسیدگی به پرونده کشت و صنعت مغان از نو شروع می‌شود و نمی‌توان قضاوت کرد این حکم ابطال یا نقض می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار