برنامه‌های دولت برای کاهش فقر مطلق در سال آینده اعلام شد
دبیر ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ با اشاره به نقاط قوت بودجه سال آینده گفت: دولت برنامه‌های متنوعی برای کاهش فقر مطلق و حمایت از محرومیت زدایی دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار