برنامه‌های بازآفرینی شهری در محلات هدف اردبیل اجرا می‌شود
با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی؛
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اردبیل گفت: در راستای خدمات رسانی به مردم محلات حاشیه شهر اردبیل برنامه‌های بازآفرینی در محلات هدف اردبیل اجرا می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار