رشد ۲۰ درصدی مراجعات کرونایی / احتمال وقوع موج جدید اومیکرون
طبرسی خبر داد
عضو کمیته علمی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی میزان مراجعات سرپایی به علت کرونا، از احتمال وقوع موج جدید بیماری با سویه اومیکرون خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار