برای برخی پست‌های استانداری تهران ۵۰ مصاحبه انجام شده است / به ازای هر ۴ نفر، یک خودرو در تهران وجود دارد
استاندار تهران:
منصوری گفت: متوسط سنی مدیران منصوب شده در دولت حداقل ۱۰ سال جوان‌تر از مدیران سابق است که این نشاندهنده شکل گیری بدنه جوان مدیریتی در کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار