پادویی دیرین منافقین برای پهلوی و ساواک در کشتار مردم + سند
یک سند تاریخی به امضای رئیس ساواک وجود دارد که نشان می‌دهد مسعود رجوی همکار دیرین ساواک و رژیم پهلوی بوده و در سرکوب مخالفان شاه، حتی کسانی که در ظاهر، هم‌سازمانی رجوی بوده‌اند، نقش ویژه‌ای داشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار