انجام سومین مرحله واکسیناسیون دانشگاهیان تربیت مدرس با تزریق ۴۹۳ دوز واکسن
به همت حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه، طی دو روز (۱۳ و ۱۶ بهمن ماه جاری) در مجموع، ۴۹۳ دوز واکسن کرونا به مراجعه کنندگان تزریق شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار