جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور به تعویق افتاد
بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان؛
منابع رسانه‌ای اعلام کردند که جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به تعویق افتاده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار