مشخص شدن شرایط بررسی پرونده «مودیان مالیات بر ارزش افزوده» توسط مجلس
مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه سال آینده، شرایط بررسی پرونده «مودیان مالیات بر ارزش افزوده» را مشخص کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار