دستاورد‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس زیر ذره‌بین «چرخ»
صدودومین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی دستاورد‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس اختصاص دارد. این برنامه ساعت ۱۹ امروز، دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار