برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۰۷،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و هفت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۰۵ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۱،۲۱۰،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و ده هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۴۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۱۵،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و پانزده هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۰۲ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۱،۲۱۷،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هفده هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۳۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۲۳،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و سه هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۰۱ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۱،۲۱۵،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و پانزده هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۳۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱،۲۲۵،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۱،۲۲۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و سه هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۳۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۳۳،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و سه هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۱،۲۴۱،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و یک هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۲۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱،۲۴۵،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۳۵ درصدی به ۱،۲۲۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۲۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۴۵،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۵۷ درصدی به ۱،۲۳۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۲۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۳۰،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و سی هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۲۲ درصدی به ۱،۲۴۵،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۲۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۱۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سیزده هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۳۷ درصدی به ۱،۲۳۰،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و سی هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۱۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۱۵،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و پانزده هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۱،۲۱۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سیزده هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۱۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۰۳،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹۸ درصدی به ۱،۲۱۵،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و پانزده هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۱۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۸۳،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۹ درصدی به ۱،۱۸۸،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۱۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۹۸،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۲۹ درصدی به ۱،۱۸۳،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۰۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۹۹،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و نه هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۱،۱۹۸،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۰۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۲۹،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۲.۵ درصدی به ۱،۱۹۹،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و نه هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۰۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۰۶،۰۰۰ (یک میلیون و دویست و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۵۱ درصدی به ۱،۲۲۴،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۹۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۹۳،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و سه هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۰۲ درصدی به ۱،۲۰۶،۰۰۰ (یک میلیون و دویست و شش هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۹۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۳۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۳.۸۴ درصدی به ۱،۱۹۳،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و سه هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۹۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۲۶۵،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۹ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۲.۱ درصدی به ۱،۲۳۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۸۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۲۶۶،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و شش هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۸ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۱،۲۶۵،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۸۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار