برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۰۴،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهار هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۷ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۱۶ درصدی به ۱،۳۱۹،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۸،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۳.۳۱ درصدی به ۱،۳۰۲،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و دو هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۶۱،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و یک هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱،۲۵۸،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۶۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۱ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۴۷ درصدی به ۱،۲۵۱،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۵۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۱،۲۶۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۵۳،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۱،۲۵۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۱،۲۵۳،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۹۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱،۲۵۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۹۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۵۱،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۳۲ درصدی به ۱،۲۳۴،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و چهار هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۹۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۳۹،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۲ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۹۱ درصدی به ۱،۲۵۱،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۸۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۴۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۱،۲۳۷،۰۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۸۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۰،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۷۸ درصدی به ۱،۲۴۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۸۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۶۰،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۴۶ درصدی به ۱،۲۵۴،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۷۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۶۹،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۷۶ درصدی به ۱،۲۶۰،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۷۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۷۶،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۵۵ درصدی به ۱،۲۶۹،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۷۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۶۳،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۰۲ درصدی به ۱،۲۷۶،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۶۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۳۰،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و سی هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۲.۶۵ درصدی به ۱،۲۶۳،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۶۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۰۴،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهار هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۰۱ درصدی به ۱،۲۱۶،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و شانزده هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۶۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۰۲،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و دو هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۹ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۱،۲۰۴،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهار هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۵۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۸ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۱،۲۰۲،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و دو هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۵۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار