برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۶۸،۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۷ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۲.۶۳ درصدی به ۱،۲۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۵۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۷۳،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۳۹ درصدی به ۱،۱۶۸،۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۵۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۷۲،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۱،۱۶۸،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۴۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۶۸،۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۲ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۳۹ درصدی به ۱،۱۷۲،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۴۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۷۱،۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۱ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۱،۱۶۸،۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۴۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۷۱،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۱،۱۷۱،۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۴۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۷۵،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۳۵ درصدی به ۱،۱۷۱،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۳۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱،۱۷۵،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۱،۱۷۰،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۳۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۶۸،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۶ درصدی به ۱،۱۶۱،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۳۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۶۰،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۶۱ درصدی به ۱،۱۶۸،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۲۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۱۴۸،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۰۳ درصدی به ۱،۱۶۰،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۲۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۴۳،۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۱،۱۴۸،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۲۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۳۶،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و شش هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۸۹ درصدی به ۱،۱۴۶،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۱۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۴۲،۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۴۸ درصدی به ۱،۱۳۶،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و شش هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۱۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۴۳،۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۱۲ درصدی به ۱،۱۴۲،۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۱۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۴۱،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۱،۱۴۳،۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۰۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۳۴،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۱،۱۴۱،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۰۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۳۶،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و شش هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۲۳ درصدی به ۱،۱۲۲،۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و دو هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۰۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۴۲،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۵۴ درصدی به ۱،۱۳۶،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و شش هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۶۹۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۴۶،۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۹ درصدی به ۱،۱۴۲،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۶۹۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار