«رستاخیز» که سال‌ها در صف اکران بود، چگونه فیلمی است / عاقبت انحراف
هرچه باشد، پارادایم‌های سازمان سینمایی، این‌بار نیز دامن کارگردان بزرگ این سینما را گرفت تا «رستاخیز» تنها یک عرضه کم‌رمق را تجربه کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار