دلار‌، دهان نهاد‌های حقوق بشری را در مقابل جنایت‌های آل سعود بسته / مذاکرات با ایران تا زمان عذرخواهی عربستان شروع نشود
فعالان دانشجویی در گفتگو با دانشجو:
پیامد‌های جنایت اخیر حکومت آل سعود که منجر به اعدام ۸۱ نفر از زندانیان سیاسی در این کشور شد، در گفتگو با فعالان دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار